Forsiden

DETTE TRÆNINGSFORLØB

ER IKKE SOM DE ANDRE

Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til "endnu et kursus". Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med

så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på.

Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste.

Programmet løber over to år og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering,

samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus.


Arrow Lederskab – du har fortsat chancen


Gør noget godt for dit lederskab - meld dig til Arrow Lederskabskursus. Der er stadig få pladser tilbage - og vi vil gerne have dig med! Ny tilmeldingsfrist: 15.9.2020


Det fjerde forløb af Arrow Lederskab på dansk jord blev skudt i gang på en motiverende og glædelig Forberedelsesdag i februar. På grund af Covid-19-pandemien har vi imidlertid været tvunget til at udskyde afviklingen af første internat til november 2020, og det giver dig en helt ekstraordinær ekstra chance for at udfylde og sende os en ansøgning om optagelse på holdet.


Fristen for nye ansøgninger er d. 15. september 2020, og vi vil naturligvis klæde evt. nye deltagere godt på med informationer mm. i lighed med Forberedelsesdagens indhold, så alle er klar til at tage fat på første internat, der afvikles i dagene fra 15. – 20. november.

Tøv ikke med at kontakte Peter Kofoed Herbst eller Helle Torp Tjørnelund for spørgsmål til forløb eller indhold.


Find ansøgningsskema og kontaktdata her >>


Hvad koster kurset? >>


MÅLGRUPPE


Kristne ledere i kirker, organisationer, skoler eller erhversvirksomheder.

TIDSRAMME


4 semestre med inspirerende pensum.

4 intense internater à 5 dage.

UDBYTTE


To år med faglighed, åndelighed, fællesskab, følgeskab og nye visioner.

ANSØGNING

 

Du kan stadig nå med på Hold 4. Indsend din ansøgning senest 1. september 2022.

FIRE FOKUSOMRÅDER

KOMPETENT SOM LEDER

Dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Som kristne ledere hjælpes udviklingen på vej gennem interaktiv undervisning, bibelkundskab, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og sjov.

PERSONLIG UDVIKLING


For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem diverse ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling.

KALD OG KARAKTER


Det er essentielt at kunne erkende sine egne skyggesider som menneske og leder. Du får redskaber til at lade dig forme af Jesus, så du kan lede mere som ham.

KOMPETENCER

-


Vi lærer bl.a., hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis.

UDADVENDT

TRO


. Vi giver inspiration til, hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder.