Datoer og info

Program eksempel

 

 

Arrow Lederskab er et to-årigt forløb som rummer tre lørdage: Forberedelsesdag, midtvejssamling og en fortsættelses-samling til slut. Derimellem er fire fem-døgnsinternater med et halv års mellemrum mellem hver.

Nedenstående er et eksempel på hvordan Arrow Lederskab forløber. Det næste holde begynder i februar 2024.

  • Forberedelsesdag: lørdag d. 29. februar 2020.
  • Internat 1: søndag d. 11. april kl. 17 - fredag d. 16. april 2021 kl. 13.
  • Internat 2: søndag d. 14. november kl. 17 - fredag d. 19. november 2021 kl. 13, Ådalen Retræte.
  • Midtvejssamling (med ledsager): 5. februar 2022, forventes afholdt i Karlslunde Strandkirke
  • Internat 3: 24.-29. april 2022, Ådalen Retræte
  • Internat 4: 13.-18. november 2022, Ådalen Retræte
  • Fortsættelsen (med ledsager): 4. februar 2023, forventes afholdt i Karlslunde Strandkirke


Få et overblik over indholdet i forløbet


Download folder om indholdet i Arrow Lederskabs-kurset >>Hvad koster det?

 

OBS: Priserne er ved at blive opdateret!

Prisen for det toårige Arrow-forløb er 34.900 kr.

Beløbet betales i fire halvårlige rater à 8.725 kr. forud for hvert internat og dækker:

Forberedelsesdag, Midtvejssamling og Fortsættelsen (inkl. dimissionsfest for deltager samt
ægtefælle eller nær ven). Endvidere fire internater à 5 dages varighed med fuld forplejning på Ådalen Retræte, undervisningsmaterialer, undervisning, mentoring m.m.


Derudover må påregnes udgifter til litteratur, transport m.m.


Ved optagelse betales et depositum på 1.500 kr., som fratrækkes første rate; men som mistes, hvis man aflyser sin deltagelse efter Forberedelsesdagen i februar. Der optages ca. 20 deltagere på holdet.

Arrows internatophold finder sted på

Ådalen Retræte vest for Randers


Internater afholdes på Ådalen retræte, som er behageligt og rart retrætested tæt ved skov og marker lidt uden for Randers. Det giver skønne rammer for undervisning, samtaler og fællesskab, hvor der er mulighed for at nyde god og sund mad til måltiderne.


Adressen er. Gl. Viborgvej 400, 8920 RANDERS NV


www.aadalenretraete.dk