Forsiden

Erfaringer viser, at de dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Udviklingen opnås gennem internaktiv undervisning, bibelundervisning, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og sjov.

ET MENTORBASERET LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

ARROW LEDERSKAB

DETTE TRÆNINGSFORLØB

ER IKKE SOM DE ANDRE

Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med så mange andre uddannelser.

Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på.

Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste.

Programmet løber over to år, og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere til at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering, samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus.

 

MÅLGRUPPE

 

Kristne ledere i kirker, organisationer, skoler eller erhversvirksomheder.

UDBYTTE

 

To år med faglighed, åndelighed, fællesskab, følgeskab og nye visioner.

ANSØGNING

 

Ansøgning med henblik på start 2017 skal finde sted inden 7. november 2016.

HVOR OG HVORNÅR

 

Når det nye hold er sammensat vil der blive indkaldt til en forberedelsesdag.

FIRE FOKUSOMRÅDER

KOMPETENT SOM LEDER

PERSONLIG UDVIKLING

 

For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem diverse ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling.

KALD OG KARAKTER

 

Det er essentielt at kunne erkende sine egne skyggesider som menneske og leder. Du får redskaber til at lade dig forme af Jesus, så du kan lede mere som ham.

KOMPETENCER

 

Vi lærer bl.a., hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis.

UDADVENDT TRO

 

. Vi giver inspiration til hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder.

Se dette filmklip, hvor Jesper Oehlenschläger præsenterer Arrow Lederskabsforløbet.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt daglig leder:

Peter Sode Jensen

Frimenighedspræst, Holstebro Oasekirke

Telefon: +45 23936517

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Vi er til stede på forskellige sociale platforme. Håber vi ses derinde!