Forsiden

ET MENTORBASERET LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

ARROW LEDERSKAB

DETTE TRÆNINGSFORLØB

ER IKKE SOM DE ANDRE

Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med

så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på.

Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste.

Programmet løber over to år og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering,

samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus.


NYHEDER

  

Vi glæder os over, at Arrow-programmets hold 3 blev godt og festligt afsluttet i november 2018, hvor de 17 deltagere fik deres diplomer og blev fejret på behørig vis.

 

Rekrutteringen af deltagere til hold 4, som var planlagt til at begynde her i foråret, medførte desværre ikke et tilstrækkeligt antal deltagere, og det blev derfor besluttet at udskyde opstarten af næste hold et år frem til foråret 2020.

 

I den forbindelse har bestyrelsen og lederteamet besluttet at ”gå i tænkeboks” sammen for bl.a. at drøfte, hvordan Arrow Lederskab skal se ud i fremtiden.

 

MÅLGRUPPE


Kristne ledere i kirker, organisationer, skoler eller erhversvirksomheder.

TIDSRAMME


4 semestre med inspirerende pensum.

4 intense internater à 5 dage.

UDBYTTE


To år med faglighed, åndelighed, fællesskab, følgeskab og nye visioner.

ANSØGNING

 

Mere info følger senere ang. ansøgning med henblik på start 2020.

HVOR OG HVORNÅR

 

Når det nye hold er sammensat, vil der blive indkaldt til en forberedelsesdag.

FIRE FOKUSOMRÅDER

KOMPETENT SOM LEDER

Dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Som kristne ledere hjælpes udviklingen på vej gennem interaktiv undervisning, bibelkundskab, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og sjov.

PERSONLIG UDVIKLING


For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem diverse ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling.

KALD OG KARAKTER


Det er essentielt at kunne erkende sine egne skyggesider som menneske og leder. Du får redskaber til at lade dig forme af Jesus, så du kan lede mere som ham.

KOMPETENCER

-


Vi lærer bl.a., hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis.

UDADVENDT

TRO


. Vi giver inspiration til, hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt teamleder:

Peter Kofoed Herbst

Ttf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Tjek Arrow Lederskab Danmark ud på facebook.